Dyskusja z konsumentem – fora, blogi, portale. Jak prowadzić skuteczne działania marketingowe?


Dyskusja na forach, blogach i portalach podlega tym samym zasadom, co w rzeczywistej wymianie zdań. Dyskusja z konsumentem na temat produktu czy usługi jest obecnie najlepiej rozwijającą się formą sprzedaży. Nastawienie na dialog i otwartość jest ceniona przez konsumentów w całym kraju i na całym świecie. W sieci widać jak na dłoni, komu zależy na dialogu, a kto woli unikać nieprzychylnych wypowiedzi i nieodpowiednich pytań.

Wchodząc w dyskusję z konsumentem, pamiętajmy o podstawowych zasadach dobrego wychowania oraz o tym, żeby zachęcać do dialogu, a nie go ucinać w połowie, będąc pewnym swojej opinii. Wśród podstawowych zasad dobrej wymiany zdań można wymienić:

  • szacunek;
  • otwartość;
  • rzeczowość;
  • rzetelność;
  • poprawność;
  • respektowanie zasady konieczności udowodnienia swoich twierdzeń.

 

Podchodząc z szacunkiem do drugiej osoby, szanujemy nie tylko jej zdanie, ale i sposób postrzegania świata. Pozwólmy wypowiedzieć się każdemu, kto chce wziąć udział w dyskusji, tak by zbudować sobie ogólny obraz. Czasem może on przybrać dla nas niekorzystny wygląd. Zawsze możemy jednak swoimi argumentami zanegować go i próbować zbudować go od nowa, budując jednocześnie renomę dla marki, którą reprezentujemy.

Będąc otwartym na cudze emocje i wypowiedzi poszukujmy w nich inspiracji dla własnych argumentów. Ważny jest każdy wpis i każda wypowiedź. Wiele z nich często w łatwy sposób poprowadzi nas do kilku konkluzji. Bądźmy więc otwarci na innych i wykorzystujmy ich wypowiedzi na swoją korzyść.

Trzeba się trzymać ściśle tematu

Nie odbiegajmy od tematu. Skupmy się na naszych zadaniach. Nie pozwólmy sobie na gadanie o niczym. Bądźmy rzeczowi i przypominajmy temat dyskusji, jeżeli jest to konieczne. Starajmy się także ograniczać w swoich wypowiedziach, piszmy lakonicznie, ale zrozumiale dla każdego z uczestników dialogu.

Rozmawiajmy, używając argumentów. Nie pozwólmy sobie na stosowanie tanich sztuczek. Nie chwytajmy też rozmówców za słówka, bo to do niczego nie prowadzi. Pokazujmy nieczyste zagrania innych, naświetlajmy je, by nie mogli ich już dłużej stosować. Pamiętajmy, że to my musimy dowieść swojej racji, ale tylko mając silny argument po swojej stronie.

Poprawność argumentów

Poprawność polega na konstruowaniu argumentów w taki sposób, że często jeden wynika z drugiego. Prawdę popierajmy prawdą. Starajmy się konstruować tylko prawdziwe wypowiedzi, nie negować. Pamiętajmy o zasadzie, że zaprzeczenia są często mylnie odczytywane przez rozmówców.

Nasze argumenty muszą trafiać w cel. Pamiętajmy, że musimy udowodnić ich prawdziwość i swoją rację. To my wysuwamy twierdzenie i jesteśmy zobligowani go chronić. Gdy pracujemy z drugiej strony barykady, to znaczy, gdy poddajemy pewne wypowiedzi w wątpliwość, wykorzystajmy swoją przewagę.

Szukajmy sojuszników w wypowiedziach.

Dobrze przeprowadzona wymiana zdań na forach, blogach i portalach podlega nie tylko podstawowym zasadom komunikacji, ale ma także swoją odpowiednią do jej celów konstrukcję. Wygląda ona tak:

  • rozpoczęcie dyskusji,
  • stymulowanie rozmowy,
  • dzielenie się własnymi opiniami,
  • przestrzeganie zasad komunikacyjnych,
  • podsumowanie ustaleń,
  • zamknięcie dyskusji.

 

Zaczynając więc dyskusję, rozpocznijmy ją od wysunięcia swoich twierdzeń i zaznaczenia wątku głównego. Następnie stymulujmy dyskusję, prosząc o opinie i argumenty za i przeciw. Wysuńmy własne argumenty, które powinny doprowadzić nas ostatecznie do konkluzji i podsumowania. Bądźmy jednak otwarci na dialog i nie ucinajmy go w środku cudzych wypowiedzi i konstruowania argumentów. Podsumujmy wszystko, co udało się ustalić i zakończmy rozmowę, gdy widzimy, że zdobyliśmy przewagę we własnej argumentacji i doprowadziliśmy rozmowę do takiego końca, na jakim nam zależało.

Skuteczna dyskusja na forach, blogach i portalach opiera się o podstawowe zasady wymiany zdań i marketingowych zachowań. Skuteczne działania marketingowe to takie, które prowadzą do zwiększenia zainteresowania marką lub produktem, odbijają się na wielkości sprzedaży lub budują wizerunek marki. Dyskusja z konsumentem jest obecnie jedną z najlepszych form sprzedaży online.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *