Tag: newslettery

Czy newslettery mają jeszcze sens?

Newslettery są sposobem na komunikowanie się z klientami. Stosuje się je przede wszystkim w branży ecommerce, ale nie tylko. Czy